Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale economie nu

De provincie Utrecht staat economische gezien op de kaart: naast een grote concentratie aan kennisinstellingen ligt de provincie centraal en zijn er vele grote bedrijven te vinden. In Utrecht is de werkgelegenheid relatief hoog. Sectoren die sterk zijn vertegenwoordigd zijn de zorg, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening. De kenniseconomie ontwikkelt zich gestaag en het aandeel hiervan in de werkgelegenheid blijft groeien. De belangrijkste takken binnen deze kenniseconomie zijn life sciences, creatieve industrie en duurzaamheidseconomie. Deze zijn allen aangesloten op de Universiteit Utrecht, een belangrijke motor voor de kennissector. De speerpunten zijn zeer gevarieerd: van stamcelonderzoek en oncologie tot gaming en klimaat, water en energie. Deze speerpunten bieden kansen voor de economie van Utrecht in de toekomst: ze zorgen voor onderscheiding, hebben aantrekkingskracht en bieden vele ontwikkelingsmogelijkheden.

Landbouw

Al zou men het niet denken, ook in Utrecht is de landbouw de grootste grondgebruiker, met 57%. Verreweg het grootste gedeelte hiervan is grasland, voor de veehouderij. De werkgelegenheid in de landbouw is echter beperkt. Ook de industrie is ondergemiddeld vertegenwoordigd in de Utrechtste economie. Dit past goed bij het imago van Utrecht als vooruitstrevende, innoverende provincie. De provincie is uitgeroepen tot beste concurrerende Europese regio.

online

Ondernemer
Consumenten-knop