Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Ondernemen in Utrecht

De centrale ligging van de provincie Utrecht biedt zowel voor- als nadelen. De overheden zien het als een uitdaging om de nadelen zoveel mogelijk te bestrijden, zodat de voordelen optimaal benut kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het optimaliseren van de infrastructuur, zowel via weg als via spoor. Files komen veel voor in de provincie, met name het nieuwe werken moet er voor zorgen dat deze problematiek wordt aangepakt. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt is dit een wenselijk beeld.

Vestigingsmogelijkheden

De vestigingsmogelijkheden in Utrecht zijn uitstekend, maar de bestaande bedrijventerreinen kunnen beter benut worden. Dit is van belang, omdat er krapte is ontstaan en omdat er relatief weinig plancapaciteit is voor nieuwe bedrijventerreinen. Het vergroten van de kwaliteit en uitstraling van de terreinen is een voortdurend aandachtspunt voor de gemeenten in de provincie. Er zijn veel verschillende werkmilieus aan te treffen in de provincie, deze maken samen de provincie aantrekkelijk voor ondernemerschap.

Voor- en nadelen

De voordelen van de provincie wegen dus zeker op tegen de nadelen: ondernemers krijgen van de overheid de ruimte om hun kans te grijpen en aan de slag te gaan met en in deze prachtige provincie. Er zijn dan ook vele startende bedrijven te vinden in de provincie, in diverse branches.

online

Ondernemer
Consumenten-knop